Matkailu voi tuoda paljon hyviä asioita elämään. Se voi esimerkiksi auttaa ymmärtämään erilaisia ihmisiä paremmin sekä lisätä sivistystä. Toki matkailu voi myös esimerkiksi olla mukavaa rentoutumista ja hupia esimerkiksi kiireisen arjen jälkeen. Voinee sanoa, että parhaassa tapauksessa jo yksittäinen matka yhdistää useampia matkailun hyviä puolia.

Matkailua voi harrastaa Suomessa sekä ulkomailla. Kun Suomessa asuva henkilö matkailee Suomessa, niin puhutaan usein kotimaan matkailusta.

Varsinkin nykyään tärkeä osa matkailua on sen vastuullisuus. Tuo tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyrkii välttämään matkailun tarpeettomia päästöjä sekä kunnioittamaan paikallisia kulttuureja. Päästöjä voi vähentää esimerkiksi matkustamalla junalla lentokoneen sijaan silloin, kun se on realistinen vaihtoehto ja toisaalta lentäessä suosimalla niin sanotusti suoria lentoja.

Matkailun vastuullisuutta tarkastellessa on tärkeä punnita myös sitä, miten matkailu hyödyttää ja toisaalta haittaa tiettyä aluetta. On ymmärrettävää, että paikalliset asukkaat ovat eivät monesti tykkää siitä, jos matkailijat käyttäytyvät hölmösti ja ovat esimerkiksi nostamassa asumisen hintoja, mutta toisaalta matkailu voi luoda alueelle esimerkiksi huomattavasti uusia työpaikkoja. Hyvä esimerkki tuollaisesta matkailun myönteisestä vaikutuksesta on se, mitä on tapahtunut Suomen Lapissa.

Ilmiselvää lienee se, että matkailu ei ole loppumassa. Todennäköisesti siitä tulee entistä suositumpaa. Tuon ollessa tilanne, olennaista on se, miten se tapahtuu. Matkailu.fi haluaa auttaa tekemään onnistuneita matkoja, joiden osana huomioidaan myös matkailun niin sanotusti isompi kuva.