Näkyvyysbuusti

Matkailu.fi esittelee ja suosittelee esimerkiksi majoituksia. Majoituksia käsittelevällä sivulla voi olla käytössä asia nimeltään näkyvyysbuusti. Mikäli tuo on käytössä, niin on sivulla listatut majoitukset listattu kahdella tasolla aakkosjärjestyksessä: ensin aakkosjärjestyksessä ne majoitukset, joita varten on käytössä kaupallinen näkyvyysbuusti, jonka tunnistaa tästä: 🚀, ja sitten aakkosjärjestyksessä listattuna ne majoitukset, joita varten ei ole käytössä näkyvyysbuustia. Edellä mainittu ”kaupallinen” tarkoittaa käytännössä sitä, että Matkailu.fi olettaa kyseisen merkinnän sisältävän listauksen tuovan sivustolle tyypillistä enemmän tuloja. Tuo voi tapahtua joko sitä kautta, että suositellulta varauspalvelulta saatavat oletetut yhteenlasketut palkkiot toteutuneista majoittumisista ovat tyypillistä isompia tai sitten sitä kautta, että lisänäkyvyydestä on solmittu sopimus majoituksen omistavan/pyörittävän tahon kanssa. Majoituksen omistajan kannalta näkyvyysbuustin etuna voi olla esimerkiksi lisääntynyt määrä varauksia. Lisätietoja saat halutessasi laittamalla sähköpostia: info@matkailu.fi.